đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Boeny

Fiarovana ny zon’ny mpanjifa eo amin’ny fanjifana vokatra ara-dalàna, isan’ny andraikitra lehibe sahan’ny MICA. Mifandray amin’izany indrindra dia nisy ny fampiofanana niarahan’ny DRICA Boeny ny fandaharan’asa PROSPERER ho an’ireo orinasa madinika any amin’ny tontolo ambanivohitra faritra Boeny mahakasika ny fepetra rehetra ahazoana ny taratasy manamarina fa azo hoanina ny vokatra iray na ny “certificat de consommabilité” sy ny taratasy ahafahana mivarotra ilay vokatra eny an-tsena na ny “autorisation de mise en vente”. Nifampizarana ihany koa nandritra ny fiofanana ireo fenitra ara-pahasalamana tokony arahina eo amin’ny fikirakirana ny fanodinana ny vokatra sy ireo dingana arahina amin’ny fangalana singa na “prélèvement d’échantillon”.
Ho fitohizan’ny hetsika fiarovana ny mpanjifa ihany koa dia nisy ny fitsarana ireo fitaovam-pandajana fampiasa eny an-tsena tao Mahajanga ka mizana 465 no voatsara tamin’izany. Mbola manentana hatrany ny eo anivon’ny DRICA ny amin’ny fitsarana ireo fitaovana fandajana ampiasan’ny mpandraharaha ara-barotra rehetra ho fitsinjovana ny mpiara-belona.
SARY: DRICA BOENY