đź“Ł Vaovaon’ny faritra : Vatovavy Fitovinany

Nandritra ny fidinana nataon-dRtoa Minisitry ny MICA tany amin’ny faritra Vatovavy Fitovinany dia nitsidika ny DRICA teny an-toerana ny tenany. Nodinihana niaraka nandritra izany fihaonana izany ireo paikady entina hanamafisana ny andraikitry ny DRICA ny amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa fampandrosoana any anivon’ny faritra.