📣 Vaovaon’ny faritra: Itasy

Tontosa soa aman-tsara ny fiofanana andiany faharoa ho an’ireo koperativa misehatra eo amin’ny fambolena katsaka sy soja tao Analavory, Antoby ary Ambatoasana tany amin’ny faritra Itasy izay nokarakarain’ny DRICA any an-toerana. Izany no natao mba hanohanan’ny minisitera hatrany ireo koperativa ho fampandrosoana ny seha-pihariany tsirairay avy.