đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Atsimo Andrefana

Mitohy hatrany asa fanaraha-maso ara-barotra eny amin’ny tsena any amin’ny faritra ho fitsinjovana ny mpanjifa izay miompana indrindra amin’ny fanamarinana ny vidin’ny entana ilaina maika sy ny fitsirihana ny tahiry ary ny fanamarinana ireo fitaovam-pandanjana ampiasan’ireo mpivarotra. Nanatanteraka izany fanaraha-maso izany indrindra ny tao amin’ny DRICA Atsimo Andrefana ka tsikaritra fa tsy ahitana fiakarana loatra ny vidin’ny entana ary ampy tsara ny tahiry any Toliara.