đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Itasy

Fampandrosoana ny tontolon’ny fandraharahana any amin’ny faritra
Koperativa misehatra amin’ny fambolena katsaka sy soja miisa telo (SANTATRA Analavory, MIZARASOA Antony Est, TAFARAY Andakana Antoby Est) no notoloran’ny DRICA Itasy tamin’ny fomba ofisialy ny taratasy manamarina ny fisiany ny herinandro lasa teo izay niarahany niasa tamin’ny SOCODEVI CASEF.