DRICA Bongolava

Ny sampam-pamokarana « Baie rose » ao amin’ny faritra Bongolava dia voasivan’ny fanjakana Malagasy hisitraka fiarovana mikasika ny famantarana ara-jeografika, ny marika iombonana na koa fanomezam-panamarinana. Ho fanabeazam-boho ity sampam-pamokarana « baie rose » ao amin’ny faritra Bongolava ity dia misy atrikasa karakarain’ny « Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) » miaraka amin’ny MICA izay solon’ny Tale misahana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana any Bongolava (DRICA Bongolava), ny «Consultant National du Projet de Protection de la filière Baie rose de Bongolava », ny Antenimieran’ny Varotra sy Indostria (CCI), ny fandaharana asa PROSPERER Bongolava ary ny OMAPI izay tontosaina ao amin’ny CCI Tsiroanomandidy ny 19 sy 20 Novambra 2020 amin’ny alalan’ny « visio-conférence ». Ny atrikasa dia miompana tanteraka amin’ny lohahevitra mikasika ny fiarovana ny « baie rose » ao amin’ny faritra Bongolava, ny rafi-pandaminana ny fitondrana ny sampam-pamokarana ary ny fankatoavana ireo dingana arahina ho amin’ny fomba fiarovana hatao. Ity atrikasa ity dia mikendry indrindra ny fanatsarana ny fanondranana ny vokatra « baie rose » ho fampandrosoana maharitra sy mahomby ny sampam-pamokarana.
Sary: DRICA Bongolava