📣 Vaovaon’ny faritra : Amoron’i Mania

FAMPIROBOROBOANA NY SEHA-PIHARIANA LANDY
Ny 17 Febroary lasa teo dia nisy atrikasa natokana ho an’ireo mpanao asatanana mamolavola ny landy tany amin’ny distrika Ambatofinandrahana, faritra Amoron’I Mania ho fanatsarana ity seha-pihariana izay mamokatra ity ka nandraisan’ny DRICA tany an-toerana anjara. Nambara nandritra izany atrikasa izany fa ho apetraka tsy ho ela any an-toerana ny ivon-toerana ahafahan’ny mpanao asatanana mividy ireo akora ilaina hanohanana azy ireo. Ny tanjona amin’ity taona 2021 ity ihany koa dia hamokarana koran-dandy manodidina ny 2000Kg eo.
Sary DRICA Amoron’I Mania