📣 Vaovaon’ny faritra : Amoron’i Mania

Nandritra ny fidinana fanaraha-maso ara-barotra fanaon’ny DRICA Amoron’I Mania dia tsikaritra fa efa misy fidinana ny vidim-bary eny an-tsena toy ny tany Ambositra. Efa manomboka miakatra ny vokatra any an-toerana ka mitentina 600Ariary ankehitriny ny kapoaka ny vary gasy vao ary 2100Ariary ny kilao, ny vary gasy tranainy kosa dia ahitana 700Ar ny vidin’ny kapoaka farany ambony.
Sary : DRICA Amoron’i Mania