đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Sofia, Boeny, Atsimo Andrefana, Diana, Itasy, Analanjirofo ary SAVA

Mitohy ary mihamafy hatrany ny fidinana fanaraha-maso ara-barotra tanterahan’ny DRICA rehetra ho fiarovana sy fitsinjovana ny mpanjifa isam-paritra amin’izao fahamehana ara-pahasalamana eto amin’ny firenena malagasy izao.
Mandray feno ny andraikiny ny minisitera ho tombontsoan’ny rehetra.