đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Itasy

Fampiroboroboana sy fampahaizan’asa ary firosoana hatrany any amin’ny rafitra ara-dalĂ na eny amin’ny tontolo ambanivohitra.
Nanolotra taratasy fanamarinam-piraketana ho an’ireo koperativa misehatra eo amin’ny Fiompiana (Omby vavy be ronono, akoho gasy,trondro) sy Fambolena (vary) tany amin’ny distrika Arivomamo faritra Itasy ny teo anivon’ny DRICA tany an-toerana.
Sary: DRICA Itasy