đź“Ł Vaovaon’ny faritra: SAVA, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Vatovavy Fitovinany

Mitohy hatrany ny fanaraha-maso tanterahan’ny ekipan’ny DRICA eny anivon’ny fivarotam-panafody ara-dalĂ na.
Nidina teny ifotony hatrany izy ireo ho fitsinjovana ny mpanjifa.
Sary: DRICA