FIAROVANA NY MPANJIFA

Ho fanamafisana ny fandraisan’andraikitra eto anivon’ny Minisiteran’ny Indostria, ny Varotra sy ny Asatanana (MICA), mahakasika ny mety ho endrika fanararaotana sy tsy fetezana eo amin’ny sehatry ny fanjifana, dia zaraina ny laharana an-tariby ahafahana mametraka fitarainana sy fanamarihana isaky ny faritra