đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Atsimo Atsinanana

Nanatanteraka fidinana ifotony ny ekipan’ny DRICA Atsimo Atsinanana ny faran’ny herinandro lasa teo nijery mivantana ny fotodrafitrasa ampiasan’ireo mpisehatra amin’ny fanodinana akora fototra ho lasa menaka azo avy amin’ny zava-maniry (huiles essentielles) na ny « alambic » sy ireo toerana fitehirizana entana (magasin de stockage) tany amin’ny distrika Farafangana sy Vangaindrano. Nisy araka izany ireo mpivarotra izay notolorana ny taratasy fanamarinana fankatoavana ho amin’ny toerana fitehirizana (certificat d’agrĂ©ment de magasin).
Sary DRICA Atsimo Atsinanana