đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Amoron’i Mania

Ho fampandrosoana sy fanohanana ara-teknika ny fandraharahana eny anivon’ny faritra sy ny distrika dia nidina tany amin’ny distrika Fandriana sy Manandriana ny ekipan’ny DRICA Amoron’i Mania nanatanteraka fampiofanana ho an’ireo koperativa misehatra amin’ny seha-pihariana fiompiana tantely (Fandriana), asa hazo, rary ary zaitra (Manandriana). Niompana indrindra tamin’ny fiainana anaty koperativa ankapobeny sy ny fitantanana ny koperativa ny fiofanana azon’ireo mpikambana.
Tao aorian’ny fampiofanana dia notolorana ny taratasy fanamarinana firaketana ireo koperativa ireo ahafahany miditra bebe kokoa ao amin’ny sehatra matianina sy ara-dĂ lana.
Sary DRICA AMORON’I MANIA