đź“Ł Vaovaon’ny faritra: Menabe, Alaotra Mangoro, Sofia, Atsimo Andrefana, Boeny

FAMPANDROSOANA ENY ANIVON’NY FARITRA

👉Nanatanteraka fanentanana ny ekipan’ny DRICA Menabe mahakasika ny asatanana sy ny lalana mifehy ny asatanana tamin’ny fampielezam-peo tany Morondava. Tafiditra indrindra ao anatin’ny hetsika fampahafantarana ny daholo be manodidina ireo sehatr’asa eo amin’ny asatanana izany. Indrindra ihany koa amin’izao ankatoky ny andro manerantany ho an’ny asatanana izao dia ilaina ny fampahafantarana satria vitsy ny mbola tena mahafantatra ireo sehatr’asa ireo.

👉Mitohy hatrany ny hetsika fitetezana ireo Kaominina (Manakambahiny, Bejofo Morarano, Ambaiboho) any amin’ny Faritra Alaotra Mangoro tontosain’ny DRICA any an-toerana mba ahafahana mitsara sy manamboatra ireo fitaovam-pandanjana indrindra amin’izao fotoana fiakaran’ny vary izao. Tafiditra indrindra ao anatin’ny hetsika fiarovana ny mpanjifa izay isan’ny laharam-pahamehan’ny minisitera izany fitsarana sy fanamarinana fitaovam-pandanjana izany.

👉Fiaraha-miasa eo amin’ny DRICA Sofia sy ny rafitra mampifandray (structure relais) eo amin’ny fandaharanasa PROSPERER. Vokatr’izany fiaraha-miasa izany dia tontosa ny 04 jona lasa teo ny fanolorana ny taratasy fanamarinana fisiana miisa 34 ho an’ireo koperativa ara-dàlana any an-toerana.

👉Nanatanteraka hetsika fampahafantarana ny maha zava-dehibe ny fivondronana anatina koperativa sy fampahafantarana ireo tombotsoa iombonana amin’izany ny teo anivon’ny DRICA Atsimo Andrefana sy ny ONG HELVETAS ka ny Koperativa MIHARO RAIKY ao amin’ny kaominina ambanivohitra Ankililaoka, Distrika Toliara II izay misehatra amin’ny fambolena no nisantarana ny hetsika.

👉Tontosa ny 04 jona lasa teo ihany koa ny fampiofanana ireo mpikamanana ao anatin’ny fikambanana FEKRITAMA misehatra ao anatin’ny sehatr’asa fambolena sy fiompiana mialohan’ny fananganan’izy ireo ny koperativa izay hivondronany ny teo anivon’ny DRICA Boeny. Niompana indrindra tamin’ny fampahafantarana ny lalàna mifehy ny koperativa sy ny fiainana ankapobeny ao anatina koperativa ny fampiofanana natao.

Sary avy amin’ny DRICA Menabe, Alaotra Mangoro, Sofia, Atsimo Andrefana, Boeny