INDOSTRIA MANAKAIKY DISTRIKA HO FANOHANANA IREO ORINASA MANDINIKA SY SALANTSALANY

Ireo fomba fijery ireo no nentin’ny Minisiteran’ny Indostria sy ny varotra ary ny Asatanana nidina any amin’ny Distrika Mananjary, Faritra Vatovavy Fitovinany anio, tao aorian’ny fidinana tany amin’ny faritra Ihorombe sy Boeny, notarihan’Atoa Sekretera Jeneraly, RAMANANARIVO Andriamampiandra Heriniaina ho fanohanana ara-teknika ny indostria misehatra amin’ny seha-pihariana famokarana tantely any an-toerana. Araka izany dia notoloran’ny MICA fampitaovana ny Fikambanana Mpiompy Tantely Mananjary (FMTM) ho fanatsarana sy ho fampitomboina ny vokatra tantely eo amin’ny mpikambana izay manana ny lazany tokoa. Araka izany dia nisitraka fampitaovana matianina mahavita manodina tantely hatramin’ny 144 litatra isan’ora ny fikambanana FMTM hanatsarana ny vokatra sy ny tsenan’ny tantely.
Ny asa sy ny andraikitry ny Minisiteran’ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana dia miroso makany amin’ny hetsika manakaiky ny vahoaka hatrany entina hanatsarana sy hampivoarana ny fiainan’ny mponina ifotony.