Anciennes publications

Education, Ecosystèmes, Inclusion et Politique
  En cette troisième semaine du mois de novembre 2019, 10 millions de personnes dans plus de 170 pays à
Read more.
OMAPI-MICA
Ho fankalazana ny fahazoan’ny Ofisy Malagasy momba ny Fizàka-manana Indostrialy na ny OMAPI, rantsan-mangaika eo ambany fiahian’ny MICA ny «
Read more.
Atrikasam-piofanana ANMCC
Hametrahana ny fifaninanana mangarahara eto amin’ny tsena anatiny dia ilaina ny fiarovana ny varotra amin’ny alalan’ny fepetra fanitsiana. Noho izany,
Read more.
Inauguration du nouveau laboratoire du CTHT
Fanokanana ny laboratoara vaovao fitiliana ny vokatra legioma, voankazo sy zava-maniry fanaingoana ao amin’ny Centre Technique Horticole de Tamatave (CTHT)
Read more.
Fivoriambe faha-18 ny ONUDI
Nanatrika ny fikaonandoha andiany faha-8 ny firenena andalam-pandrosoana tany ABU DHABI, niaraka tamin’ny filohan’ny Repoblikan’ny Madagasikara, ny Minisitry ny Indostria,
Read more.
Andiany faha-11 amin’ny dinikasa momba ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana eto anivon’i Afrika
Tonga nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny andiany faha-11 amin’ny dinikasa momba ny sehatra tsy miankina amin’ny fanjakana eto anivon’i Afrika
Read more.