Asatanana

Isan’ny andraikitra eo anivon’ny Foibem-pitondrana misahana ny fampandrosoana ny Sampam-pamokarana (DPA) ny fanomezana fiofanana sy ny fanamafisana ny fahefa-manao ho an’ireo mpanao asatanana. Araka izany dia nisy ny fiofanana nokarakarainy … Read More