SEHATRA LAVANILA

Tao aorian’ny fivoriana tamin’ny alalan’ny teknolojia vaovao niarahan’ny fankan-kevitra eo amin’ny mpisehatra lavanila (Conseil National de la Vanille na CNV), izay tsiahivina fa hivondronan’ny mpamboly, sehatra tsy miankina miisa 11 … Read More

ADY AMIN’NY KOLIKOLY

Tontosa omaly sy anio ny fanentanana nataon’ny Sampan-draharaha misahana ny ady amin’ny kolikoly ho an’ireo mpiara-miasa ao amin’ny Foibem-pitondrana ankapobeny misahana ny Asatanana eto anivon’ny MICA. Ny hetsika fanentanana izay … Read More