OMAPI-MICA

Ho fankalazana ny fahazoan’ny Ofisy Malagasy momba ny Fizàka-manana Indostrialy na ny OMAPI, rantsan-mangaika eo ambany fiahian’ny MICA ny « Certificat ISO 9001-2015 » dia noraisin-dRamatoa Minisitry ny Indostria, ny … Read More

Atrikasam-piofanana ANMCC

Hametrahana ny fifaninanana mangarahara eto amin’ny tsena anatiny dia ilaina ny fiarovana ny varotra amin’ny alalan’ny fepetra fanitsiana. Noho izany, nisy ny atrikasam-piofanana ho fanamafisam-pahaiza-manao momba ireo fepetra fanitsiana ara-barotra … Read More