Tsinjo: 67 Ha, Isotry

Nanatanteraka fanaraha-maso ny MICA raha nahita mpivarotra nampiakatra vidim-bary. Nohamafisina tamin’izy ireo ny tokony hanarahana ny lalana mipetraka : fametrahana ny vidin’entana, fananana faktiora mazava tsara. Nanaiky ny fampidinana izany … Read More